(+359) 878 343 252   info@izpitibg.comПри нас може да поръчате


Разработка на дипломна работа

Разработка на ПКС

Разработка на магистърска теза

Писане на курсова работа

Писане на реферати

Изготяне на проекти


Готови разработени теми
3 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

План конспекти / Педагогика
- да се актуализират, систематизират и обобщят знания за речевата ситуация на общуване; - да се припомнят елементите на речевата ситуация; - да се актуализират и упражни използването на речеви средства, адекватни на ситуацията на общуване, съобразно с участниците в нея, темата целта и действият
Брой страници: 5
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
Ролята на художествените похвати в баладата „Неразделни“ от Пенчо Славейков. Произведението „Неразделни“ е балада, защото в него се откриват елементите на лирическо произведение, на епическо произведение, тъй като то има сюжет и в него присъстват фантастични елементи. Например дървото, което говор
Брой страници: 6
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
чрез упражненията да се създадат умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците,както и стремеж към правилен и точен изказ чрез допълнителните задачи се цели затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията:за ролята на местоименията като свързващи думи в изречението и в текста Посредст
Брой страници: 9
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin