0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
4 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

План конспекти / Педагогика
- да се актуализират, систематизират и обобщят знания за речевата ситуация на общуване; - да се припомнят елементите на речевата ситуация; - да се актуализират и упражни използването на речеви средства, адекватни на ситуацията на общуване, съобразно с участниците в нея, темата целта и действият
Брой страници: 5
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

План конспекти / Литература
Учениците да добият знания за това, защо главата „Радини вълнения“ е ключова за романа (в нея за първи път идеята за свобода става обществено достояние) Учениците да осмислят, че художественият свят носи на творбата носи белези историческата епоха и присъщите й обществени и нравствени проблеми, бит
Брой страници: 10
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
Ролята на художествените похвати в баладата „Неразделни“ от Пенчо Славейков. Произведението „Неразделни“ е балада, защото в него се откриват елементите на лирическо произведение, на епическо произведение, тъй като то има сюжет и в него присъстват фантастични елементи. Например дървото, което говор
Брой страници: 6
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
чрез упражненията да се създадат умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците,както и стремеж към правилен и точен изказ чрез допълнителните задачи се цели затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията:за ролята на местоименията като свързващи думи в изречението и в текста Посредст
Брой страници: 9
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin