0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
15 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

курсови работи / Счетоводство
Правилата за счетоводната информация се определят от счетоводната политика на предприятието, която се оповестява заедно със всеки годишен финансов отчет на предприятието. Съдържанието на тази политика включва основните принципи според които дружеството отчита и представя информация за производст
Брой страници: 19
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Счетоводните регистри в зависимост от това дали се водят ръчно или механизирано, се характеризират с голямо разнообразие. При ръчното водене на записванията, те имат вид на различни по форма и съответна графировка таблици, които се използват за групиране и систематизиране на стопанските операции, от
Брой страници: 22
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
От систематичните счетоводни записвания се получават пробни показатели, с които може да се характеризира стопанската дейност. По същество това е групировка на информацията за извършените стопански операции и настъпилите в резултат на тях изменения по еднородни признаци. Целта е да се получи инф
Брой страници: 17
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Счетоводство
Засилващата се конкуренция, както в банковата система, така и от страна на небанковите институции, налага използването на модерни пазарни стратегии, нови управленчески подходи и иновационни техники. Конкурентността на банковите институции е провокирана и от навлизането на електронни технологии в
Брой страници: 18
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Счетоводството в България, както и във всяка друга страна, се осъществява в строго съответствие с редица нормативни документи, които регулират правно както самия отчетен процес, така и дейността на предприятията. Цялостното нормативно регламентиране на отчетния процес осигурява нужния ред и отго
Брой страници: 16
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
При съвременните условия кредитния мениджър заема уважавана и отговорна позиция в управленските структури на фирмите. Той управлява приемането на кредитите на клиентите и събирането на техните задължения.По принцип кредитните мениджъри имат същата цел като своята фирма – да увеличават богатствот
Брой страници: 15
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Банковото кредитиране е една от основните форми на съществуване на кредита в нашето съвремие. Банките осъществяват дейността си в условията на валутен борд и това още повече повишава изискванията към тях. Банките трябва да могат да реагират адекватно на изискванията на новите икономически услов
Брой страници: 13
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
грешка 138
Брой страници: 14
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Капиталовото бюджетиране е процес на планиране и контролиране на разходите и приходите, които са свързани с инвестирането в дълготрайни активи. Необходимостта от оценка на инвестиционните възможности предпоставя анализирането и синтезирането на техните съпоставими характеристики. Капиталовото б
Брой страници: 25
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Счетоводство
Счетоводството е непрекъсната, документално обоснована информационна и контролна система, осигуряваща обработка, преобразуване, обобщаване и предаване на информацията за подготовка и вземане на решения в предприятието.
Брой страници: 12
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
В специализираната литература се приема, че понятието “баланс” произлиза от прилагателното bilanx (bi-lanx, bis lanx), което в превод на български език означава две блюда на везни, поставени в равновесие. Дискусионен е въпросa какъв е произходът на това понятие. Повечето автори приемат, че етимо
Брой страници: 17
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
За да са налице разчетни отношения трябва да има най-малко две страни. Едната обикновено е предприятието, което като икономическа структура по смисъла на ЗСч и други нормативни актове е длъжно да организира и води счетоводство. Другата страна може да бъде представена в лицето на съдружници, собс
Брой страници: 13
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin
Стр.: 1 2