0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
163 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:


курсови работи / Мениджмънт
В съвременните условия на развитие на туристическия пазар туроператорите имат решаваща роля за формирането и развитието му и може да се каже че те са най - мощните предприятия на този пазар. За начало на истинска туроператорска дейност се счита XXв. Туроператора е предимно търговец на едро. Основнат
Брой страници: 16
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Мениджмънт
„Елдоминвест“ ООД Варна е производителят на електрически бойлери с най-широкия моделен асортимент в Централна и Югоизточна Европа, включващ над 250 модела бойлери: Енергоспестяващи електрически бойлери с обеми от 5 до 2000 литра под налягане, с емайлиран или с неръждаем водосъдържател, за вертикале
Брой страници: 14
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Медицина
Основнитe цели на проекта са повишаване качеството на обслужване и грижите за пациентите чрез оптимизиране на организацията и управление на здравните грижи във Вътрешно отделение при ,, МБАЛ- БУРГАС” АД гр. Бургас
Брой страници: 17
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
I. Тема на урока: Минало предварително време – 6 клас II. Тип на урока: синтетичен III. Цели:
Брой страници: 5
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Реклама и PR
ЧДГ “Бонболино” е сред утвърдените възпитателно-образователни заведения в гр. Бургас. Нашата детска градина се помещава в просторна къща, заобиколена от много зеленина и прекрасен двор, предлагащ разнообразни възможности за игри и забавления. Сградата е в близост до Приморския парк, което провокир
Брой страници: 14
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Правилата за счетоводната информация се определят от счетоводната политика на предприятието, която се оповестява заедно със всеки годишен финансов отчет на предприятието. Съдържанието на тази политика включва основните принципи според които дружеството отчита и представя информация за производст
Брой страници: 19
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
Счетоводните регистри в зависимост от това дали се водят ръчно или механизирано, се характеризират с голямо разнообразие. При ръчното водене на записванията, те имат вид на различни по форма и съответна графировка таблици, които се използват за групиране и систематизиране на стопанските операции, от
Брой страници: 22
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Счетоводство
От систематичните счетоводни записвания се получават пробни показатели, с които може да се характеризира стопанската дейност. По същество това е групировка на информацията за извършените стопански операции и настъпилите в резултат на тях изменения по еднородни признаци. Целта е да се получи инф
Брой страници: 17
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Бизнес анализ
1. УВОД 2 . РЕЗЮМЕ 3 . ДАННИ ЗА ФИРМАТА 4 . АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 5 . МИСИИ НА ФИРМАТА 6 . ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА ФИРМАТА 7 . КОНКУРЕНЦИЯ 8. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 9 . ПЕРСОНАЛ 10 . НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ,МАТЕРИАЛИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 11 . БЮДЖЕТ, ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА 12 . ЗАКЛ
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
1. МИСИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 2. АНАЛИЗ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА А. Анализ на географските фактори на пазара Б. Анализ на демографските фактори на пазара В. Икономически фактори Г. Политически фактори Д. Бит, култура, религия Е. Технологии
Брой страници: 15
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
спортни и комунални съоръжения и прилежащи терени. В МБАЛ- Бургас се извършват следните дейности: 1.Диагностика и лечение на заболявания,когато лечебната цел не може да се постигне в извънболнична помощ. 2.Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от лечебно заведение 3.Родил
Брой страници: 17
Цена: 20 лв.

Качен от: admin
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14