0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
100 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

дипломни работи / Български език
Обучението по български език и литература има водеща роля във всяка една образователна система. Мястото му на първи и главен предмет е неоспоримо. Преди всичко това произтича от комуникативната функция на езика. Пълноценното използване на езика съдейства за успешната социализация на всеки индивид. К
Брой страници: 83
Цена: 95 лв.

Качен от: admin

дипломни работи / Технически науки
В съвременните условия нефтът и нефтопродуктите са наливни товари, във връзка с които цялата транспортна система е проектирана така, че да осигури непрекъснатата им доставка до нефтопреработвателни заводи, нефтохимически предприятия или от находища до потребителите в най-кратки срокове, по най-евтин
Брой страници: 72
Цена: 100 лв.

Качен от: admin

дипломни работи / Технически науки
Тръбопроводите, заедно с останалите видове често използван транспорт като автомобилен и железопътен транспорт, са основното и най-често използвано средство за транспортиране на петролни продукти на дълги разстояния. Те са единственият вид транспорт, който движи транспортирания продукт, като същеврем
Брой страници: 62
Цена: 99 лв.

Качен от: admin

дипломни работи / Туризъм
Целта на настоящата разработка е разкриване потенциала на алтернативния продукт – екстремен туризъм, подчертаване на актуалността му в динамичното развитие на туристическия бранш.
Брой страници: 76
Цена: 50 лв.

Качен от: admin

дипломни работи / Педагогика
Отпадането на децата от училище е много актуален и болезнен проблем. Прогресивно се увеличава процентът на напускащите по различни причини училище ученици. Това са предимно деца от малцинствените етнически групи, деца с увреждания, деца, отглеждани в различни
Брой страници: 110
Цена: 100 лв.

Качен от: admin


дипломни работи / Право
Брой страници: 108
Цена: 150 лв.

Качен от: adminдипломни работи / Финанси
Брой страници: 66
Цена: 70 лв.

Качен от: admin

дипломни работи / Педагогика
Брой страници: 101
Цена: 70 лв.

Качен от: admin

Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9