0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
26 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

курсови работи / Бизнес анализ
1. УВОД 2 . РЕЗЮМЕ 3 . ДАННИ ЗА ФИРМАТА 4 . АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 5 . МИСИИ НА ФИРМАТА 6 . ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА ФИРМАТА 7 . КОНКУРЕНЦИЯ 8. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 9 . ПЕРСОНАЛ 10 . НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ,МАТЕРИАЛИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 11 . БЮДЖЕТ, ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА 12 . ЗАКЛ
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
1. МИСИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 2. АНАЛИЗ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА А. Анализ на географските фактори на пазара Б. Анализ на демографските фактори на пазара В. Икономически фактори Г. Политически фактори Д. Бит, култура, религия Е. Технологии
Брой страници: 15
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
спортни и комунални съоръжения и прилежащи терени. В МБАЛ- Бургас се извършват следните дейности: 1.Диагностика и лечение на заболявания,когато лечебната цел не може да се постигне в извънболнична помощ. 2.Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от лечебно заведение 3.Родил
Брой страници: 17
Цена: 20 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Развитието на туризма в България в съвременните условия се характеризира с навлизането на частния малък бизнес във всички сектори на туристическото обслужване. Съвременната туристическа дейност е арена на повишени изисквания. Тя се характеризира с изостряне на конкуренцията, породена от глобализация
Брой страници: 19
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Съдържание на проекта  Резюме – 3 стр.  Мисия и цели – 4 стр.  Описание на бизнеса / предприятието – 5 стр. / 6 стр.  Продукти и услуги – 6 стр.  Маркетингов анализ – 7 стр.  Марккетингова стратегия / план – 8 стр. / 12 стр.  Производствен/операционен план – 12 стр. / 12 стр.  Органи
Брой страници: 24
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Целта на настоящия проект е изграждане на база за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Ивайловград, област Хасково. Идеята е да се инвестира в нова сграда, принадлежаща на търговско дружество, която сама по себе си да представлява съвременен хотел и ресторант, предлаг
Брой страници: 15
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Съдържание І. Мисия и основни цели на лечебното заведение ............................ стр. 2 1. Мисия ..................................................................................................... стр. 2 2. Основни цели и задачи ............................................................
Брой страници: 35
Цена: 20 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Целта за написването на бизнес плана е да създадем стратегия за успешно стартиране и развитие на нашия бизнес план. Фирма „ Ескада ” е регистрирана на ……………..година в районен съд град ………….. Фирмата е дружество с ограничена отговорност и дейността, която изпълнява е в сферата на обслужването – ра
Брой страници: 21
Цена: Безплатно

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Съдържание I. Предварително технико-иконоимическо проучване................................................................................................................................3 1. Описание на казуса ......................................................................................
Брой страници: 18
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Фирма “Х” е производствено предприятие с голям капацитет. Производствената дейност е разделена на 5 части, които представляват относително самостоятелни бизнес единици.В управленската йерархия най-високо стои Контролния съвет той осъществява надзор върху дейността на цялата фирма. Самото управлени
Брой страници: 6
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Бизнес анализ
Предприемаческа е дейността или системата от дейности, имащи за цел проникването в определени пазарни пространства, пазарни ниши или региони, при което рисковете се понасят от комерсиално настроени предприемачи. При проникването в пазарна ниша, нейното разширяване и трайно присъствие на браншови
Брой страници: 15
Цена: 10 лв.

Качен от: admin

Стр.: 1 2 3