0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате0


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
Политика за защита на личните данни

izpitibg.com е  информационен ресурс свободно достъпен посредством Интернет и дава възможност на частни и юридически лица да търсят и използват за лични нужди информация от сферата на образованието

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за нас. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в izpitibg.com е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.
Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта http://izpitibg.com

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, съхранение, извличане, употреба, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни

Защо обработваме Вашите лични данни:
Принципи, от които се ръководим и които спазваме:
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.izpitibg.com стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и поверителност.
Какви са Вашите права:
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:
-Изтриване на личните данни или ограничаване на обработването от izpitibg.com
-Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която ви идентифицира като притежател на данните.
-Право да поискате обяснение на обработката на личните ви данни, можете да изискате корекция, допълнение, заличаване или блокиране на личните ви данни
-Право да се откажете от съгласието си да обработваме вашите лични данни, като в тази ситуация вашите лични данни ще бъдат заличени

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.
izpitibg.com прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Бисквитки (cookies)
За целите на по-доборото функциониране на сайта се използват “бисквитки” (cookies), в случай че посетителите на izpitibg.com са разрешили използването на “бисквитки” в настройките на своя браузър.Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките могат да бъдат използвани единствено и само ако те са разрешени в настройките на вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на нашия уебсайт
Те ни помагат да подобрим услугите ни, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите.
Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).
Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.
Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.
С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си

С приемането на общите условия между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни

За повече информация относно политиката по защита личните данни в izpitibg.com, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с чрез:

Имейл адрес: info@izpitibg.com